Accent Equity avyttrar Scandinavian Cosmetics Group till Storskogen

Accent Equity 2017 AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av samtliga sina aktier i Scandinavian Cosmetics Group till Storskogen 3 Invest AB. Bolagets ledning och nyckelanställda kommer att kvarstå som minoritetsaktieägare.

Scandinavian Cosmetics Group är ett i Norden ledande brand management-företag inom exklusiva skönhetsprodukter och representerar mer än 80 varumärken i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen erbjuder tjänster inom varumärkesbyggande, marknadsföring, kategorihantering samt distribution till nätverk av återförsäljare, modehus, konceptbutiker, apotek och e-handel. Under 2021 uppgick Scandinavian Cosmetics-koncernens omsättning till drygt SEK 1,1 miljarder.

Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande och förväntas slutföras under andra kvartalet 2022.

Accent Equity rådges av Mannheimer Swartling i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.