Northvolt säkrar finansiering om USD 1,1 miljarder

Northvolt har säkrat en konvertibelfinansiering om USD 1,1 miljarder för att finansiera sin expansion av produktionen av battericeller och katodmaterial i Europa.

Tillsammans med denna kapitalanskaffning har Northvolt sedan 2017 säkrat närmare USD 8 miljarder i extern finansiering för att uppnå sitt mål om att etablera ett utbud av hållbara batterier och därmed möjliggöra dekarbonisering av samhället.

Deltagande investerare var AMF, Ava Investors, Baillie Gifford, Folksam Group, Goldman Sachs Asset Management, PCS Holding, Swedbank Robur, TM Capital och Volkswagen Group.

Northvolt producerade sin första battericell i fabriken i Skellefteå årsskiftet 2020/2021 och genomförde sin första kommersiella leverans från fabriken våren 2022. Genom sitt omfattande återvinningsprogram avser Northvolt att möjliggöra att 50% av sitt behov av råmaterial ska komma från återvunna batterier till 2030.

Northvolt rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.