Beijer Ref AB (publ) förvärvar Heritage Distribution Holdings

Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) har ingått avtal om att förvärva Heritage Distribution Holdings (“Heritage Distribution”). Köpeskillingen uppgår till USD 1 275 miljoner på en kassa- och skuldfri basis.

Förvärvet kommer initialt att finansieras genom en bryggfacilitet tillhandahållen av Handelsbanken och Nordea, och därefter genom en företrädesemission av B-aktier om cirka SEK 14 miljarder. Cirka 2 % av det förvärvade bolaget kommer även fortsättningsvis att innehas av nuvarande ledning. Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor och förväntas ske i början av Q1 2023.
Heritage Distribution är ett ledande distributionsföretag för utrustning, delar och förnödenheter inom Heating Ventilation Air Conditioning and Refrigeration (“HVACR”) i Nordamerika. Förvärvet ger Beijer Ref en ny nordamerikansk plattform, som inkluderar verksamheter med långvarig historik samt en erfaren ledningsgrupp som kommer fortsätta driva konsolidering på den mycket fragmenterade nordamerikanska marknaden.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern noterad på NASDAQ och som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossisterna i världen och finns representerat i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Förvärvet blir Beijer Refs inträde på den nordamerikanska marknaden och kommer att etablera företaget som en ledande HVACR-distributör i syd-/sydöstra USA, en av de mest attraktiva regionerna för HVACR i Nordamerika.

Beijer Ref rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.