Jakob Wijkander

Partner Malmö

Jakob Wijkander ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Publik M&A och aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Jakob tillhandahåller rådgivning till primärt stora och medelstora svenska börsbolag. Han har mycket stor erfarenhet av alla typer av publika företagstransaktioner och arbetar frekvent med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, bolagsstämmor och incitamentsprogram. Jakob biträder även noterade bolag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

Jakob föreläser i aktiebolagsrätt vid Lunds Universitet, och håller regelbundet seminarier, utbildningar och föreläsningar för byråns klienter i aktiemarknads- och aktiebolagsrelaterade ämnen. Jakob började på Mannheimer Swartling 2008, efter att ha suttit ting vid Malmö tingsrätt. Han har även arbetat en period på byråns kontor i New York.

 • Erfarenhet

  • Partner, Mannheimer Swartling, 2019-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling New York, 2014
  • Föreläsare i aktiebolags- och aktiemarknadsrätt, Lunds universitet, 2012-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2008-2019
  • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 2006-2008

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2006)
  • Dalhousie Law School, NS, Kanada, 2004-2005

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2013
 • Verksamhetsgrupp