BioInvent International AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 85 miljoner kronor

BioInvent International har genomfört en riktad nyemission om cirka 85 miljoner kronor genom ett s.k. accelererat book building-förfarande.

BioInvent International är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolaget har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. BioInvent Internationals aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

BioInvent International biträddes av Mannheimer Swartling i samband med emissionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.