Oatly offentliggör finansieringsåtaganden om USD 425 miljoner

Oatly Group AB (Oatly) har offentliggjort finansieringsåtaganden om USD 425 miljoner, bestående av seniora PIK-konvertibler om USD 300 miljoner samt en kreditfacilitet om USD 125 miljoner och en justerad hållbar revolverande kreditfacilitet.

Konvertiblerna emitteras i två trancher med i stort sett identiska ekonomiska villkor. Vissa av Oatlys befintliga aktieägare såsom Verlinvest S.A., en internationell tillväxtinvesterare med konsumentfokus samt delägare av joint venture-bolaget Nativus, Oatlys största aktieägare, Nativus och Blackstone Funds har åtagit sig att förvärva svenska konvertibler som är konverterbara till stamaktier i Oatly till ett sammanlagt belopp om USD 200 miljoner, och andra institutionella investerare har åtagit sig att förvärva amerikanska konvertibler till ett sammanlagt belopp om  USD 100 miljoner, vilka kan konverteras till ADS:er i Oatly, noterade på Nasdaq Global Market.

Mannheimer Swartling rådgav Verlinvest i förhållande till svensk rätt i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.