Stillfront emitterar nya obligationer om SEK 1 miljard

Stillfront Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer om ett initialt belopp om 1 miljard SEK.

I samband med emissionen har Stillfront också genomfört ett återköpserbjudande till innehavare av befintliga utestående obligationer samt offentliggjort sin avsikt att frivilligt lösa in de utestående obligationer som inte återköpts genom återköpserbjudandet.

Stillfront avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas för att refinansiera de utestående obligationerna samt för att finansiera generella bolagsändamål.

Stillfront är ett globalt spelbolag grundat 2010. Stillfront utvecklar digitala spel för en mångsidig publik och dess breda spelportfölj uppskattas av nästan 60 miljoner människor varje månad. Stillfronts aktier (SF) är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Stillfront rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.