HMS Networks har slutfört förvärvet av Red Lion Controls och genomfört en riktad nyemission

Den 2 april 2024 slutförde HMS Networks AB (”HMS”) förvärvet av samtliga aktier i Red Lion Controls Inc. och Red Lion Europe GmbH.

Förvärvet finansierades genom en långfristig lånefacilitet och en löpande kreditfacilitet, till ett totalt belopp om 225 MUSD, samt en brygglånefacilitet till ett belopp om 120 MUSD.

Styrelsen i HMS beslutade den 17 april 2024, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en riktad nyemission av 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs en bruttolikvid om 1 400 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen, som innebär en rabatt om ca 1 procent i förhållande till stängningskursen den 17 april 2024, fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare.

HMS kommer att använda likviden från nyemissionen för att återbetala ovannämnda brygglånefacilitet och för att säkerställa en effektiv kapitalstruktur.

HMS Networks rådgavs av Mannheimer Swartling i förhållande till svensk och amerikansk rätt i förvärvet och nyemissionen, med stöd av Cravath, Swaine & Moore LLP avseende vissa regulatoriska frågor i USA kopplade till förvärvet (FDI / Konkurrens).

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.