Insight Partners har lämnat ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i SignUp Software

Insight Partners offentliggjorde den 17 april 2023 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i SignUp Software att överlåta samtliga sina aktier i SignUp för 104 kronor per aktie. Aktierna i SignUp är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2 362 miljoner kronor.

Insight Partners är en global mjukvaruinvesterare som samarbetar med snabbväxande teknik- och mjukvarubolag. Insight har investerat i mer än 750 företag över hela världen och har över 75 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Insight har sitt huvudkontor i New York City och har kontor i London, Tel Aviv och Palo Alto.

SignUp är ett lönsamt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning för elektronisk leverantörsfakturahantering. SignUp grundades 1999 och är ett globalt företag med huvudkontor i Stockholm. År 2022 hade SignUp en årlig återkommande intäkt (Eng. annual recurring revenue) uppgående till cirka 250 miljoner kronor.

Insight Partners biträds av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.