Stillfront har genomfört en företrädesemission

Mannheimer Swartling har biträtt Stillfront Group AB (publ) i samband med dess företrädesemission om cirka SEK 2 miljarder.

Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) att styrelsen hade beslutat om en företrädesemission om cirka SEK 2 miljarder. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes av en extra bolagsstämma som hölls den 23 februari 2022, och teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 16 mars 2022.

Stillfront är en oberoende utvecklare, utgivare och distributör av onlinespel som distribueras globalt. Stillfront har drygt 1 200 anställda runt om i världen och totalt 22 spelstudior i Europa, Nordamerika, Asien och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika). Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Stillfront rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.