FC Sun Intressenter har förvärvat 58,5 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

FC Sun Intressenter AB offentliggjorde den 11 april 2019 att bolaget genomfört förvärv av 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC). Efter ett efterföljande offentligt uppköpserbjudande innehar FC Sun Intressenter totalt 58,5 procent av aktierna och rösterna i SBC.

SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Aktierna i SBC är sedan november 2007 upptagna till handel på NGM Equity.

FC Sun Intressenter ägs indirekt av Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare.

FC Sun Intressenter rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.