Sandberg Development avyttrar aktier i Camurus

Mannheimer Swartling har biträtt Sandberg Development AB (Sandberg Development) i samband med försäljning av aktier i Camurus AB (Camurus).

Sandberg Development har avyttrat 1 345 000 aktier i Camurus till ett pris om 550 kronor per aktie, motsvarande en försäljningslikvid om cirka 740 miljoner kronor. Försäljningen till svenska och internationella institutionella investerare genomfördes genom en s.k. club deal. Efter aktieförsäljningen innehar Sandberg Development fortsatt motsvarande 35,4 procent av såväl kapitalet som rösterna i Camurus, vilket innebär att Sandberg Development kvarstår som största ägare.

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag som genom aktivt ägande i innovationsdrivna bolag bidrar till tillväxt och samhällsnytta – med fokus på vattenteknik, livskvalitet och trygghet. För 2023 uppgick omsättningen för koncernen till cirka 2,1 miljarder kronor.

Sandberg Development har biträtts av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.