Therese Strömshed ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt. Therese har omfattande erfarenhet av att hantera miljörättsliga aspekter i komplexa transaktioner och stora projekt, framförallt inom energisektorn. Hon är specialiserad inom energi-, offshore- och det elregulatoriska området.Therese arbetar även med olika produktregulatoriska frågor med fokus på kemikaliekrav (REACH, RoHS och CLP) produktsäkerhet och CE-märkningskrav. Therese började på byrån 2007 och har även arbetat en period på byråns kontor i Bryssel.