Mannheimer Swartling utser nya partners

Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att Oscar Björkman Possne och Therese Strömshed har valts till partners på byrån med verkan från och med den 1 januari 2017.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage valet av två nya partners från våra egna led”, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

”Oscar och Therese, som representerar två av våra specialistgrupper, har visat ett beundransvärt engagemang både i våra klienter och i byrån. De är var och en högt ansedda personer och vi är mycket stolta att kunna välkomna dem till deras nya roller på Mannheimer Swartling. Å alla på Mannheimer Swartlings vägnar vill jag gratulera våra nya partners. Vi ser fram emot deras fortsatta framgångar”.

Nyutnämnda partners

Oscar Björkman Possne
Oscar Björkman Possne ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han rådger bland annat klienter vid immaterial- och marknadsrättsliga tvister. Oscar arbetar också med transaktionsrelaterad immaterialrätt, licensiering av immateriella tillgångar och marknadsföringssamarbeten. Oscar började på byrån 2008 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Therese Strömshed
Therese Strömshed ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Therese arbetar bland annat med tillståndsprövningar och miljörättsliga riskbedömningar vid transaktioner. Hon arbetar även med olika produktregulatoriska frågor. Therese började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.sjoholm@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.