SAAB förvärvar stridsbåtstillverkaren Dockstavarvet samt reparationsvarvet Muskövarvet

Försvars- och säkerhetsföretaget SAAB förvärvar den svenska tillverkaren av stridsbåtar Dockstavarvet samt reparationsvarvet Muskövarvet. Dockstavarvet är en ledande producent av aluminiumbåtar för militärt och civilt bruk och Muskövarvet är ett skeppsvarv som levererar fullservice och tillhandahåller underhåll, huvudsakligen för Amfibiekåren inom den svenska marinen.

SAAB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.