CellaVision ingår avtal om att förvärva RAL Diagnostics

CellaVision AB (publ) har ingått avtal om att förvärva det franska bolaget RAL Diagnostics (RAL).

RAL tillverkar produkter för provberedning inom hematologi, patologi, cytologi och mikrobiologi. RALs reagenser hjälper till att identifiera cell- och vävnadsmorfologi, parasiter och bakterier som är nödvändiga för att diagnostisera många sjukdomar.

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod samt andra kroppsvätskor inom sjukvården. CellaVisions huvudkontor är i Lund och bolaget har direkt närvaro i mer än 30 länder. CellaVisions aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

CellaVision rådgavs av Mannheimer Swartling vid förvärvet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.