OX2 säljer andel i portfölj med nästa generation av svensk havsbaserad vindkraft till Ingka

OX2 har kommit överens med Ingka Investments om att sälja en andel om 49 procent i en portfölj med nästa generation av svensk havsbaserad vindkraft till Ingka Investments.

Affären omfattar de havsbaserade projekt­en Pleione beläget öster om Gotland samt Neptunus sydost om Blekinge som uppgick till 2.4 GW i OX2:s projekt­utvecklings­portfölj i Q3 2023. OX2 och Ingka Investments undersöker därutöver framtida möjligheter på den svenska marknaden inklusive projekt­et Ran som är beläget intill Pleione. Parterna kommer utöver havsbaserad vindkraft undersöka etablering av havsbaserade vätgasanläggningar och hur detta kan möjliggöra artificiell syresättning och därigenom förbättra förutsättningarna för marint liv i delar av Östersjön som är syrefattiga.

Detta är OX2:s tredje affär inom havsbaserad vindkraft med Ingka Investments. De tidigare avtalen inkluderar Ingka Investments förvärv av en andel uppgående till 49 procent i tre projekt­ i Finland i juni 2023 och tre projekt­ i Sverige 2022.

Mannheimer Swartling rådgav OX2 i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.