Utbildning

  • Jur kand (Örebro universitet, 2014)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Emil Görrel

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Örebro universitet, 2014)

Språk

  • Svenska
  • Engelska