SKF emitterar gröna obligationer om EUR 400 miljoner

Aktiebolaget SKF (publ) (”SKF”) emitterade den 14 september 2022 seniora icke säkerställda gröna obligationer om EUR 400 miljoner som förfaller till betalning den 14 september 2028 och löper med en årlig fast ränta om 3.125 procent. Likviden från emissionen kommer att användas i enlighet med SKFs ramverk för grön finansiering. Obligationerna genererade betydande efterfrågan från investerare och övertecknades över sex gånger.

Obligationerna togs upp till handel på Luxembourg Stock Exchanges reglerade marknad och kommer även att visas på Luxembourg Green Exchange.

SKF är en ledande global leverantör av lösningar för roterande utrustning som kombinerar praktisk erfarenhet med ett omfattande produktutbud och kunskap inom lager, tätningar, smörjhantering, tillståndsövervakning och underhållstjänster. SKF är representerat i fler än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2021 uppgick till SEK 81 732 miljoner och antalet anställda var 42 602.

SKF biträddes av Mannheimer Swartling i samband med obligationsemissionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.