TRIG förvärvar två landbaserade vindkraftsprojekt

The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG), ett London-noterat investeringsbolag som rådges av InfraRed Capital Partners, har ingått avtal om att förvärva en femtioprocentig andel i två svenska landbaserade vindkraftsprojekt, Ranasjö och Salsjö. Projekten ligger i centrala Sverige och kommer att ha en sammanlagd kapacitet på 242MW. Förvärvet förutsätter uppfyllandet av vissa villkor, inklusive ingåendet avtal för byggandet av vindkraftsparkerna. Transaktionen förväntas slutföras senast juli 2021.

TRIG har ingått partnerskap med InfraRed European Infrastructure Income Fund 4 som kommer att förvärva en femtioprocentig andel i projekten tillsammans med TRIG.

Byggandet förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2021 och vara klart under första halvåret 2024. Varje vindkraftpark kommer att bestå av Siemens Gamesa 170 6,2 MW turbiner, med Siemens som tillhandahåller O&M-tjänster enligt ett 30-årigt avtal.

När vindkraftparkerna väl är i drift kommer de att producera tillräckligt med ren energi för att driva motsvarande över 45 000 hem.

TRIG rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.