Swedavia emitterar hybridobligationer om SEK 2 miljarder och genomför återköpserbjudande av befintliga hybridobligationer

Swedavia AB (publ) (”Swedavia”) har framgångsrikt emitterat hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 2 miljarder kronor.

Swedavia avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I samband med emissionen genomförde Swedavia även ett återköpserbjudande till innehavare av utestående hybridobligationer vilket resulterade i att utestående hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om cirka SEK 890 miljoner återköptes av Swedavia.

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige och är världsledande i utvecklingen av nya flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. Swedavia ägs av svenska staten.

Swedavia rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.