Spotify, Tencent Holdings Limited och Tencent Music Entertainment Group offentliggör ömsesidiga investeringar

Spotify, Tencent Holdings Limited (Tencent) och dess dotterbolag Tencent Music Entertainment Group (TME) har offentliggjort ömsesidiga aktieinvesteringar i varandra. TME och Spotify kommer att förvärva aktier i varandra genom kontantemissioner. Dessutom investerar Tencent i Spotify genom förvärv från befintliga aktieägare. Efter dessa transaktioner kommer Spotify att inneha en minoritetsandel i TME, och både Tencent och TME kommer att inneha minoritetsandelar i Spotify.

Mannheimer Swartling är en av Spotifys rådgivare i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.