Grundarna av Bokio har ingått avtal med Visma om överlåtelse av samtliga aktier i Bokio

Grundarna av Bokio m.fl. har ingått avtal med Visma om överlåtelse av samtliga aktier i Bokio.

Bokio är ett Göteborgsbaserat mjukvaru- och fintechbolag som erbjuder ett automatiserat och AI-drivet bokföringssystem till små och medelstora bolag samt egenföretagare i Sverige och Storbritannien.

Grundarna företrädes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.