Stora Enso utökar sitt ägande i Cellutech AB

Stora Enso har utökat sitt ägande i Sverigebaserade bolaget Cellutech AB till 100 %. Företaget specialiserar sig på utveckling av nya material och applikationer baserade på cellulosa, MFC och andra träbaserade komponenter.

Mannheimer Swartling var Stora Ensos legala rådgivare i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.