Aktierna i Electrolux Professional har delats ut till aktieägarna i Electrolux och noterats på Nasdaq Stockholm

Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”), det tidigare affärsområdet Professionella Produkter inom AB Electrolux (”Electrolux”), är nu ett separat noterat bolag vars aktier av serie A och serie B är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 23 mars 2020 upptogs Electrolux Professionals aktier av serie A och serie B till handel på Nasdaq Stockholm efter att aktierna delats ut till aktieägarna i Electrolux. Efter beslutet om utdelningen och noteringen av Electrolux Professional är Electrolux-koncernen uppdelad i två från varandra fristående noterade bolag, Electrolux Professional som består av det tidigare affärsområdet Professionella Produkter samt Electrolux, ett ledande globalt vitvaruföretag. Electrolux och Electrolux Professional förväntas som separata bolag vara bättre positionerade för att möta de olika faktorer som driver efterfrågan och de utmaningar som ställs på deras respektive slutmarknader.

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Electrolux Professionals innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för deras kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Electrolux Professionals lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolux Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda.

Electrolux och Electrolux Professional har biträtts av Mannheimer Swartling i separationen, utdelningen och noteringen av Electrolux Professional.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.