Midroc Automation förvärvar LKN Industriautomation

Midroc Automation har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i LKN Industriautomation från LKN Holding.

LKN Industriautomation är en ledande leverantör i Sverige av automatiserade produktionslinjer till kunder främst inom fordonsindustrin, men även i allt högre grad inom andra industrisegment. Bolaget har 16 anställda och omsätter ca 200 miljoner kronor.

Midroc Automation är ett av Sveriges ledande automationsföretag och hanterar omfattande automationslösningar i stora, komplexa industrier. Midroc Automation är del i Midroc Electro-gruppen.

Mannheimer Swartling biträdde Midroc Automation i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.