Spotify noterat på New York-börsen

Spotifys aktier noterades för handel på New York-börsen tisdagen den 3 april. Mannheimer Swartling har varit Spotifys huvudsakliga juridiska rådgivare i bolags- och kapitalanskaffningsfrågor sedan 2011 och var Spotifys svenska juridiska rådgivare vid noteringen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.