Drönarbild av gul och grön åker

Polhem Infra utökar ägandet i Solör Bioenergi

Polhem Infra, helägt av pensionsfonderna AP1, AP3 och AP4, har utökat sitt ägande i Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme i Sverige och Norge. Förvärvet innebär att Polhem Infras andel i Solör Bioenergi uppgår till 40 %, samt att Solör Bioenergi efter förvärvet till fullo ägs av Polhem Infra tillsammans med huvudägaren Nordic Infrastructure AG.

Polhem Infra företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.