Närbild av grässtrån

Bankomat AB genomför refinansiering

Bankomat AB har genomfört en refinansiering om 1,5 miljarder kronor med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som långivare.

Bankomat AB är ledande inom kontanthantering i Sverige med automater på över 500 orter i hela landet. Bankomat är ett betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster.

Bankomat AB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.