Bluestep Bank förvärvar Bank2

Bluestep Bank har ingått avtal om att förvärva Bank2 ASA, en norsk specialiserad bolånebank och leverantör av refinansieringstjänster.

Bank2, som står under tillsyn av norska Finanstilsynet, grundades 2005 och har en låneportfölj på cirka NOK 4,5 miljarder per Q1 2023.

Bluestep Bank, som ägs av EQT, har ingått ett avtal med de största aktieägarna i Bank2 och övriga aktieägare i Bank2 kommer att erhålla ett erbjudande om att överlåta sina aktier i Bank2 till Bluestep Bank på motsvarande villkor. Köpeskillingen uppgår till cirka NOK 1 miljard.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga villkor.

Bluestep Bank rådgavs av Mannheimer Swartling i förhållande till svensk rätt i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.