Bluestep Bank genomför en gränsöverskridande fusion med norska Bank2

Bluestep Bank AB (publ) har den 2 april 2024 genomfört en gränsöverskridande fusion med Bank2 ASA, dess helägda norska dotterbolag sedan förvärvet av Bank2 ASA den 31 oktober 2023.

Den gränsöverskridande fusionen genomfördes efter godkännande från både det norska Finanstilsynet och den svenska Finansinspektionen.

Transaktionen representerar den första gränsöverskridande fusionen av två banker som genomförts sedan det nya regelverket för gränsöverskridande fusioner trädde i kraft.

Bluestep Bank, som ägs av EQT, är en specialiserad bolånebank, en utmanare inom det nordiska bolånesegmentet och ett modernt alternativ till traditionella storbanker.

Björn Lander, VD för Bluestep Bank, kommenterar: ”Idag firar vi den framgångsrika gränsöverskridande fusionen av Bluestep Bank och Bank2, vilket markerar en milstolpe i vår resa. Med de juridiska och regelverksmässiga formaliteterna avslutade, skiftar vårt fokus nu till att integrera de två enheterna och främja en gemensam företagskultur – en som prioriterar våra kollegor, vår största tillgång. Ett betydande steg i denna riktning är Bluestep Banks flyt till Bank2:s kontor i Oslo i början av april, vilket symboliserar vårt åtagande för gemenskap och samarbete.”

För ytterligare information hänvisar vi till Bluesteps pressmeddelande: Genomförande av den gränsöverskridande fusionen med Bank2 ASA – Bluestep Bank.

Bluestep Bank rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med fusionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.