Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har förvärvat CTI BioPharma Corp. och genomfört en företrädesemission

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (”Sobi”) har förvärvat CTI BioPharma Corp. (”CTI”) för cirka 17,1 miljarder kronor.

Förvärvet har finansierats genom skuldfinansiering från Bank of America, Danske Bank, Nordea, SEB och Svenska Handelsbanken varav cirka 6 miljarder kronor har refinansierats genom en företrädesemission.

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien.

CTI är ett kommersiellt biofarmaceutiskt företag som fokuserar på utveckling och kommersialisering av nya målinriktade behandlingar för blodrelaterade cancerformer som erbjuder unika fördelar för patienter och vårdgivare.

Förvärvet kompletterar och stärker ytterligare Sobis ledande hematologiverksamhet genom att tillföra VONJO®, en differentierad produkt för behandling av myelofibros.

Mannheimer Swartling rådgav Sobi i samband med skuldfinansieringen av förvärvet och företrädesemissionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.