Nordnet emitterar primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) om 600 miljoner kronor

Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) emitterar eviga primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Emissionen av primärkapitalinstrument ger Nordnet möjlighet att optimera sin kapitalstruktur med hänsyn tagen till gällande regulatoriska kapitalkrav, och kommer att stärka såväl Nordnets primärkapitalrelation som den totala kapitalrelationen. Nordnet avser att ansöka om upptagande av de nya primärkapitalinstrumenten på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Nordnet-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Nordnet rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.