Eolus och Hydro REIN ingår partnerskap

Eolus och Hydro REIN har tecknat avtal om att gemensamt utveckla och etablera en portfölj bestående av nio svenska vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas i prisområdena SE3 och SE4. Projekten har en sammanlagd potentiell effekt om upp till 672 MW och förväntas kunna driftsättas under åren 2027-2032, förutsatt att nödvändiga tillstånd erhålls. Eolus och Hydro REIN kommer gemensamt att utveckla och etablera projekten under ledning av Eolus.

Inom ramen för partnerskapet förvärvar Hydro REIN 50% av portföljen som idag ägs av Eolus. Genomförandet av transaktionen är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde, vilket beräknas ske under januari 2022.

Eolus företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.