Eolus säljer svenska vindprojekt om 125 MW till BKW

Eolus har sålt vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW. Projekten är under byggnation och kommersiell driftstart planeras till fjärde kvartalet 2023.

Affären omfattar samtliga aktier i projektbolagen till ett företagsvärde om 189,3 miljoner euro. Eolus kommer att leda byggnationen av vindkraftsparkerna på uppdrag av BKW enligt ett uppdragsavtal (Construction Management Agreement). Eolus kommer också att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Eolus är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi och skapar attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA.

Eolus företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.