Stockholms Stad upphandlar gemensam IT-service

Stockholms Stad har genomfört en offentlig upphandling avseende stadens gemensamma IT-infrastruktur med stödfunktioner. Upphandlingen ingår som en del av stadens digitaliseringsarbete inom dess offentliga verksamhet. Den IT-service som ingår i upphandlingen omfattar webbverktyg, molntjänster, användarstöd, nya datorer, surfplattor, smarta telefoner, skärmar och skrivare samt serverdrift.

Avtal har tilldelats Tieto Sweden AB (”Tieto”), löper till och med 31 december 2023 med möjlighet till förlängning och omfattar cirka 130.000 användare. Tieto kommer enligt avtalet ha ett helhetsansvar för att de upphandlade tjänsterna uppfyller avtalets krav på funktion och kvalitet, inklusive ansvar för implementation, support och avveckling avseende de upphandlade tjänsterna.

Stockholms Stad biträddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.