En ny konsumentköplag

Numera är köp av traditionella varor endast en del av konsumentköprätten. E-handeln växer, köp över nationsgränser ökar och den digitala marknaden utvecklas snabbt. För att anpassa reglerna till denna utveckling och stärka konsumentskyddet antog EU under 2019 två nya direktiv på konsumentområdet – Varudirektivet och Direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster.

För att anpassa svenska regler till EU-regler på området, röstade riksdagen den 30 mars 2022 igenom regeringens förslag om en ny och modernare konsumentköplag. Lagen träder i kraft den 1 maj 2022.

Här presenterar vi vilka företag som berörs mest av den nya konsumentköplagen, de största förändringarna i korthet och vilka andra förändringar som förväntas träda i kraft senare i år.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.