Västra Götalandsregionen implementerar helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården

Västra Götalandsregionen (”VGR”) har inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö genomfört en strategisk upphandling avseende ett nytt samlat IT-stöd för hälso- och sjukvården i regionen. IT-stödet utgör ett viktigt verktyg för utvecklingen av vården inom regionen.

Systemet ska ersätta ett flertal av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö samt ökad och förenklad samverkan inom hälso- och sjukvården. Systemet kommer i ett första skede att användas av totalt ca 50 000 användare inom VGR. Den mycket omfattande upphandlingen har genomförts i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland, vilket möjliggör att vårdinformationsmiljön även kan komma att användas inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården. Den nya vårdinformationsmiljön kommer att få en stor påverkan på vården inom regionen och är en viktig pusselbit i digitaliseringen och standardiseringen av vården. Avtalet sträcker sig över tio år efter avslutad implementering med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet uppgår till drygt två miljarder kronor.

Upphandlingen har genomförts som en s.k. konkurrenspräglad dialog och har engagerat närmare 1 500 medarbetare inom VGR. Dialog har förts med ett flertal anbudsgivare och totalt inkom tre anbud i upphandlingen. Cerner Sverige AB, som ingår i en av världens största koncerner inom IT-system för hälso- och sjukvården – Cerner Corporation – tilldelades kontraktet.

Mannheimer Swartling har rådgivit VGR under hela upphandlingsprojektet. Uppdraget har bl.a. omfattat upprättande av avtalspaket, kravspecifikation och upphandlingsdokumentation, kvalificering av leverantörer, biträde i samband med dialogmöten med anbudsgivare, utbildningstillfällen och rådgivning vid utvärdering av anbud. Därtill biträdde byrån framgångsrikt VGR i den efterföljande överprövningsprocessen i förvaltningsdomstol.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.