Göteborg Energi upphandlar tjänstebaserat systemstöd

Göteborg Energi AB (”GE”) har genomfört en offentlig upphandling avseende ett nytt tjänstebaserat systemstöd för hela GE-koncernens verksamhet.

Upphandlingen av systemstödet har ingått som en del av ett långsiktigt förändringsprojekt inom GE-koncernens IT-organisation där fokus ligger på konsolidering och effektivisering. GE har inom ramen för detta förändringsarbete avsett ersätta nuvarande systemstödslösningar inom GE-koncernen med ett gemensamt centraliserat systemstöd från en extern leverantör omfattande bl.a. kund- och ärendehantering, fakturahantering, produkt- och erbjudandehantering, mallverktyg och utskickstjänster samt en ny kundportal.

Avtal har tilldelats Tieto Sweden AB (”Tieto”) och löper i fem år med möjlighet till förlängning. Tieto kommer enligt avtalet ha ett helhetsansvar för lösningen, innefattande bl.a. ansvar för implementering samt drift- och support. Det upphandlade systemstödet kommer att implementeras och integreras med GE-koncernens övriga IT-infrastruktur med början under hösten 2017.

GE biträddes av Mannheimer Swartling i upphandlingen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.