Max Karlsson arbetar i Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp. Han företräder klienter i EU-rättsliga och konkurrensrättsliga ärenden vid svenska och europeiska myndigheter och domstolar. Max har särskild erfarenhet av företagskoncentrationer, däribland anmälningar av komplexa och multinationella transaktioner till konkurrensmyndigheter, compliancearbete, kommersiella avtal och myndighetsutredningar. Max företräder även klienter i regulatoriska frågor om utländska direktinvesteringar.