Ymer Technology avyttrar sin vindverksamhet

Ymer Technology har ingått avtal att sälja sin vindverksamhet till HydraSpecma, ägt av det danska industrikonglomeratet Schouw & Co., genom en inkråmsöverlåtelse till ett nybildat bolag, vilket förvärvas av HydraSpecma i samband med tillträdet. Tillträdet är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning.

Ymer Technology är en svensk industrikoncern och dess vindverksamhet, belägen i Silkeborg, Danmark, utgör cirka 80 procent av koncernens samlade verksamhet. Verksamheten förväntas generera en omsättning på SEK 800 miljoner under 2022 och att detta överträffas under 2023. Försäljningen är baserad på ett rörelsevärde om SEK 835 miljoner.

Ymer rådgavs av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.