Carolina Dackö ingår i byråns verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management. Med 10 års erfarenhet i Bryssel från både EU-kommissions direktorat för tullfrågor och internationella advokatbyråer, är hon specialiserad på internationell handelsrätt, särskilt exportkontroll och sanktioner, tullagstiftning, skyddstullar, anti-dumpnings och anti-subventionsutredningar, WTO och frihandelsavtal samt generell import- och exportlagstiftning.

Carolina är aktiv inom byråns exportkontroll och sanktionsverksamhet och hjälper företag i alla delar såsom att skräddarsy och implementera compliance-program, klassificera varor och tjänster, analyser av handelsförbud på riskmarknader, interna eller externa utredningar, samt i kontakter med myndigheter och utredningar i olika jurisdiktioner.

Hon ger strategisk rådgivning till företag avseende frihandelsavtalsförhandlingar, inbegripet analys och framtagande av förhandlingspositioner. Hon har erfarenhet av WTOs tvistlösningsmekanism och har assisterat företag i multi-jurisdiktionella utredningar i samband med sådana processer.

Inom tullagstiftning, bistår Carolina företag i samband med tullrevisioner, internutredningar, eftergiftsansökningar och domstolsprocesser. Hon hjälper även företag med bedömningar i import- och exportfrågor som rör tullklassificering, ursprung och tullvärde, samt olika typer av tulltillstånd och certifieringar (AEO).

Carolina har gedigen erfarenhet av anti-dumpnings och anti-subventionsundersökningar, och företräder företag i undersökningar gentemot europeiska kommissionen samt i domstolsförfaranden, bland annat i EU-domstolen och i nationell, svensk förvaltningsrätt, via förhandsavgöranden.