Carolina Dackö

Partner Göteborg, Stockholm

Carolina Dackö ingår i byråns verksamhetsgrupp Corporate Sustainability & Risk Management. Med 10 års erfarenhet i Bryssel från både EU-kommissions direktorat för tullfrågor och internationella advokatbyråer, är hon specialiserad på internationell handelsrätt, särskilt exportkontroll och sanktioner, tullagstiftning, skyddstullar, anti-dumpnings och anti-subventionsutredningar, WTO och frihandelsavtal samt generell import- och exportlagstiftning.

Carolina är aktiv inom byråns exportkontroll och sanktionsverksamhet och hjälper företag i alla delar såsom att skräddarsy och implementera compliance-program, klassificera varor och tjänster, analyser av handelsförbud på riskmarknader, interna eller externa utredningar, samt i kontakter med myndigheter och utredningar i olika jurisdiktioner.

Hon ger strategisk rådgivning till företag avseende frihandelsavtalsförhandlingar, inbegripet analys och framtagande av förhandlingspositioner. Hon har erfarenhet av WTOs tvistlösningsmekanism och har assisterat företag i multi-jurisdiktionella utredningar i samband med sådana processer.

Inom tullagstiftning, bistår Carolina företag i samband med tullrevisioner, internutredningar, eftergiftsansökningar och domstolsprocesser. Hon hjälper även företag med bedömningar i import- och exportfrågor som rör tullklassificering, ursprung och tullvärde, samt olika typer av tulltillstånd och certifieringar (AEO).

Carolina har gedigen erfarenhet av anti-dumpnings och anti-subventionsundersökningar, och företräder företag i undersökningar gentemot europeiska kommissionen samt i domstolsförfaranden, bland annat i EU-domstolen och i nationell, svensk förvaltningsrätt, via förhandsavgöranden.

 • Erfarenhet

  • Specialist Counsel, Mannheimer Swartling, 2016-
  • Counsel, Advokatfirman Vinge, 2012-2016
  • Senior Associate, Sidley Austin, Brussels, 2004-2011
  • Associate, Vermulst, Waer & Verhage, Brussels, 2002-2003
  • Stagiaire, DG Taxud, Brussels, 2002

  Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 2002)
  • Maitrise en droit europenne et international, Universite de Science Sociales, Toulouse, 2000

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska
  • Spanska