Flera medarbetare hos Mannheimer Swartling framför fönster

Handelsrättslig uppdatering om nya PDA-förordningen

Den 11 juni publicerades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden. Förordningen ersätter från och med den 9 september nuvarande förordning 428/2009.

Även om den nya förordningen är mindre ambitiös än i kommissionens ursprungsförslag från 2016, finns det några viktiga nya krav och funktioner. Denna uppdatering belyser några av nyheterna i form av kontroll av cyberövervakningsprodukter som kan användas för kränkningar av mänskliga rättigheter, nya allmänna exporttillstånd från unionen och ett återkommande tema vad gäller implementeringen av s.k. interna efterlevnadsprogram (ICP:s).

Läs uppdateringen här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.