Drönarbild över industriområde

Vad gör en teknisk specifikation till en WTO-kompatibel standard?

I takt med digitaliseringen har standardisering inom privat sektor blivit ett sätt för industrisektorer att självreglera ny teknologi. Världshandelsorganisationens, WTO, ramverk innehåller regler för utveckling av standarder som värnar en öppen världshandel, vilket är särskilt relevant för teknologiprodukter.

WTO-ramverket förespråkar användning av internationellt erkända standarder som ett sätt att främja handel. Ramverket ställer dock upp flera krav som rör framtagande och användning av sådana standarder för att motverka uppkomsten av diskriminering och onödiga handelshinder.

I den här artikeln ger vi en överskådlig sammanfattning av ramverket. Vi belyser också några nyckelaspekter för organisationer som vill säkerställa att deras utveckling av privata standarder och tekniska specifikationer lever upp till WTO:s krav.

Klicka här för att läsa artikeln.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.