OKQ8 expanderar inom förnybar energi

OKQ8, ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag, har ingått avtal om förvärv av rörelsen i Kraftpojkarna AB som bildades 2012 och sedan dess kommit att bli Sveriges ledande systemdistributör inom solenergi, energilagring samt laddinfrastruktur. Kraftpojkarna har också byggt och driver i egen regi en solcellspark belägen intill E18 mellan Enköping och Västerås. Parken, som till ytan motsvarar sju fotbollsplaner, producerar el åt ett lokalt energibolag.

OKQ8 rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.