Fönster i Mannheimer Swartlings kontor i Stockholm

Tillämpning av The Chinese National Intelligence Law för kinesiska och icke-kinesiska enheter

Folkrepubliken Kinas nationella underrättelselag, eller The Chinese National Intelligence Law (“NIL”), trädde i kraft i juni 2017 och reviderades sedan i april 2018. Denna rapport undersöker hur ”NIL” appliceras olika beroende på om företaget ägs av ett kinesiskt moderbolag eller av ett icke-kinesiskt moderbolag. De specifika kraven enligt NIL tas inte upp i denna rapport.

Här kan du läsa rapporten.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.