Consilium säljer Marine & Safety Group

Consilium AB (publ) har ingått avtal om att sälja alla aktier i Consilium Marine & Safety Group AB till Nordic Capital mot ett vederlag om 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis. Consilium Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden och säkerhetskrav. Consilium Marine & Safety är primärt verksamt inom fyra segment; marin, olja och gas, transport (tåg och tunnelbana) och byggnader. Consilium Marine & Safety har en global närvaro med kontor i fler än 20 länder och fler än 800 anställda (inklusive joint ventures).

Consilium biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen, som förväntas slutföras i mars/april 2020 efter godkännande från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.