André Andersson var delägare i byrån under 27 år (1994-2020). Under denna period spelade han en avgörande roll för att bygga upp byråns position inom finansjuridiken. Han var under tjugo år ordförande för verksamhetsgruppen Bank och finans. Utöver detta arbete har André Andersson ägnat sig åt att utveckla byråns internationella relationer och var under mer än tio år Global Relationship Partner. Han fortsätter att vara verksam i byrån som Senior Adviser, med särskilt fokus på struktureringsfrågor och utvecklingsprojekt inom finanssektorn. Med över trettio års erfarenhet har André Andersson en bred kunskap och en förmåga att hitta innovativa lösningar på komplicerade problem. Som Senior Adviser kommer han också att fortsätta att arbeta med byråns internationella och akademiska relationer.