Proventus Capital Partners reser 1,8 miljarder euro i en ny fond

Mannheimer Swartling har varit rådgivare till Proventus Capital Partners i samband med struktureringen, fondresningen och etableringen av dess fjärde fond, Proventus Capital Partners IV. De två parallella fondentiteterna är svenska aktiebolag och all fonddokumentation lyder under svensk rätt. Investerarna investerar i fonden genom kapital- och vinstandelslån upptagna till handel på NGM.

Marknaden visade stort intresse för fonden, som höll sin sista stängning i oktober 2019 med en fondstorlek om 1,8 miljarder euro. Fonden är betydligt större än tidigare fonder som förvaltas av Proventus Capital Partners.

Proventus Capital Partners erbjuder skuldfinansiering till framför allt midcap-bolag i norra Europa och är – med mer än 10 års erfarenhet – en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden som tillhandahåller strategisk finansiering.

Mannheimer Swartling biträdde Proventus Capital Partners med avseende på svensk rätt. Andra rådgivare var bl.a. Ropes & Gray avseende engelsk och amerikansk rätt.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.