Nordic Whisky Capital etablerar obligationsprogram

Nordic Whisky Capital har via sitt dotterbolag Svensk Whiskyfinansiering AB etablerat ett obligationsprogram med en ram på 50 milj. kr. Syftet med obligationsprogrammet är att finansiera lagring av whisky på fat. Obligationerna ges ut av ett specialbolag som har som enda syfte att äga den finansierade whiskyn under obligationernas löptid. Äganderätten till whiskyn säkerställs genom lösöreköp. Därutöver har investerarna pant över aktierna i bolaget. Intertrust Sweden AB är agent för investerarna.

Det initiala obligationslånet på upp till 20 milj. kr löper med en ränta om fem procent plus två procent i bonusränta vid inlösen och förfaller till betalning 2023.

Mannheimer Swartling har varit Nordic Whisky Capitals juridiska rådgivare i samband med etableringen av obligationsprogrammet och den första emissionen under programmet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.